Om Karriereveiledning.no

Karriereveiledning.no tilbyr gratis karriereveiledning på chat, telefon og gjennom verktøy på nettsiden. Snakk med oss om du har spørsmål om jobb og utdanning.


Nei, det er gratis å snakke med en karriereveileder på Karriereveiledning.no, både på chat og telefon.


Karriereveiledning.no lages av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Her kan du lese mer om hva HK-dir gjør.


Du kan snakke med oss om temaer som handler om din karriere, for eksempel: 

 • valg av utdanning og jobb 
 • jobbsøking 
 • etter- og videreutdanning 
 • utdanning i utlandet 

Eksempler på hva andre har snakket med oss om: 

 • Trenger hjelp med å finne en jobb jeg kan trives bedre i. 
 • Hvilke jobber kan jeg søke med utdanninga jeg har? 
 • Jeg er snart ferdig på videregående, og aner ikke hva jeg skal gjøre videre. 
 • Hvem kan hjelpe meg å finne læreplass? 
 • Jeg vet ikke hva jeg vil bli og hva jeg vil gå på videregående. 
 • Kan jeg ta utdanning på deltid? 
 • Jeg er nå i førstegangstjenesten og skal studere til neste år, men aner ikke hva jeg skal og vil studere.
 • Jeg vil snakke om hvilke jobbmuligheter og utdanningsmuligheter jeg har. 
 • Jeg ønsker å snakke om hvilke muligheter jeg har innenfor mitt fagbrev evt. hva annet jeg kan studere/jobbe når jeg sitter litt "fast". 
 • Jeg tror jeg har valgt feil utdanning, hva skal jeg gjøre?  


Karriereveiledning.no samarbeider med nettsiden utdanning.no

Utdanning.no Logo